Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Ο John Gager για το βιβλίο του Matthew Novenson / John Gager on Matthew Novenson's new book on Messianism

Στην ιστοσελίδα The Syndicate o John Gager συζητά το βιβλίο του Matthew Novenson, The Grammar of Messianism. Είναι η τελευταία παρέμβαση στη σειρά βιβλιοκριτικών παρεμβάσεων που εγκαινίασε η συγκεκριμένη σελίδα με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του Novenson: 

"Reply" (Matthew Novenson)

Δεν υπάρχουν σχόλια: