Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JFSR / In the current issue of JFSR

Journal of Feminist Studies in Religion 35:1 (2019)

Mahri Leonard-Fleckman, "Scribal Innovation, Education, and the Female Body in Ezekiel and Proverbs," 35-50 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: