Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Johann Cook, "Contextuality and the Septuagint"

Δεν υπάρχουν σχόλια: