Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / In the current issue of Feminist Theology

Feminist Theology 27:2 (2019)

  • Ioanna Sahinidou,"Women in the Ancient Athenian Context: From an Ecofeminist Perspective," 141-148 (abstract)
  • Marianna Ruah–Midbar Shapiro, "Lilith’s Comeback from a Jungian-Feminist Outlook: Contemporary Feminist Spirituality Gets into Bed with Lilith," 149-163 (abstract)
  • Karen O’Donnell, "Women and the Eucharist: Reflections on Private Eucharists in the Early Church," 164-175 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: