Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Τα ζώα στα αρχαία χριστιανικά και ραββινικά κείμενα / Animals in early Christian and rabbinic texts

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review φιλοξενούνται μία σειρά από κείμενα σχετικά με την παρουσία και το ρόλο των ζώων σε αρχαία χριστιανικά και ραββινικά κείμενα:


Δεν υπάρχουν σχόλια: