Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ο Ιησούς και η αρχαία συναγωγή / Jesus and ancient synagogues

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Jordan J. Ryan (University of Dubuque Theological Seminary) συζητά το ρόλο της αρχαίας συναγωγής για τη σχέση του ιστορικού Ιησού με αυτήν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: