Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologies studies 74:1 (2018)

Cephas T.A. Tushima, "Exchange of wife for social and food security: A famine refugee’s strategy for survival (Gn 12:10–13:2)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: