Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 7 (2017)

Nadav Na'aman, "Was Khirbet Qeiyafa a Judahite City? The Case against It"

Δεν υπάρχουν σχόλια: