Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Lekgetho H. Moretsi, "The translation technique and the translation of verbal forms in Psalm 84 of the Masoretic Text as employed by the Peshitta"

Δεν υπάρχουν σχόλια: