Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:1 (2017)

  • Matthias Morgenstern, "Gegenwärtige Tendenzen der Judaistik," 1-36 (abstract)
  • Jürgen Wehnert, "Sammelbände zum Neuen Testament 2000–2016 (Teil 4)," 38-73 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: