Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Revue Sémiotique et Bible 165 (2017)

  • Jean-Yves Thériault, "Actualiser le discours sur la montagne (7,13-27)" (abstract)
  • Jean-Claude Giroud, "De la « géographie » ou le rapport au monde – Gn 6 à 11 (1)" (abstract)
  • Théodore Kalenda Yahanu Mwana, "Maladie et guérison d’Ezékias - Is 38,9–22 (1)" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: