Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:1 (2017)

  • Samuel Vollenweider, "Paulus in Zürich. Zur Briefauslegung von Heinrich Bullinger," 1-20 (abstract)
  • Rolf Schäfer, "Der paulinische Ursprung von Melanchthons Loci," 21-48 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: