Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα στη βιβλική εξήγηση / Objectivity and subjectivity in biblical exegesis

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Jeffrey L. Morrow (Seton Hall University) συζητά το ζήτημα της υποκειμενικότητας και της αντικειμενικότητας στην βιβλική εξήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: