Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος των ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 92:4 (2016)

  • Henk Jan de Jonge, "The Origins of the Sunday Eucharist," 549-579 (abstract)
  • Jan Dochhorn, "Der Menschensohn is Israel: Eine Untersuchung zu Joh 1,51 und zur Oratio Ioseph, " 581-616 (abstract)
  • Heinz-Josef Fabry, "The Book of the Twelve Minor Prophets - Major Theologies. Bericht über das Colloquium Biblicum Lovaniense LXV, 27-29 Juli," 641-654 
  • Keith L. Yoder, "Mimesis: Foot Washing from Luke to John,"  655-670 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: