Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης και οι βιβλικές σπουδές / Dead Sea Scrolls and Biblical Studies

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο του Reinhard Kratz, ο οποίος εξετάζει τον τρόπο που οι βιβλικές σπουδές ωφελήθηκαν από την ανακάλυψη και τη μελέτη των κειμένων της Νεκράς Θαλάσσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: