Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Τα απομνημονεύματα του Νεεμία και η περσική προπαγάνδα / Nehemiah's memoirs and Persian propaganda

Στο ιστολόγιο asorblog ο Lucas Schulte έχει αναρτήσει ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη σχέση των Απομνημονευμάτων Νεεμία με την περσική προπαγάνδα της ίδιας εποχής και την πολιτική σκοπιμότητα ενός τέτοιου κειμένου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: