Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 47:3 (2016)

  • Collin Cornell, "Cult Statuary in the Judean Temple at Yeb," 291-309 (abstract)
  • Lincoln H. Blumell, "A New Jewish Epitaph Commemorating Care for Orphans," 310-329 (abstract)
  • Richard Last, "The Other Synagogues," 330-363 (abstract)
  • Yishai Kiel, "Dynamics of Sexual Desire: Babylonian Rabbinic Culture at the Crossroads of Christian and Zoroastrian Ethics," 364-410 (abstract)
  • B. Z. Rosenfeld & H. Perlmutter, "The Attitude to Poverty and the Poor in Early Rabbinic Sources (70-250 CE)," 411-438 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: