Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Ananda Geyser-Fouché, "Cultural stereotyping of the lady in 4Q184 and 4Q185"

Δεν υπάρχουν σχόλια: