Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:4 (2016)

  • Monique Cuany, "'Physician, Heal Yourself!'—Jesus’ Challenge to His Own: A Re-examination of the Offense of Nazareth in Light of Ancient Parallels (Luke 4:22-30)," 347-368 (abstract)
  • William A. Ross, "'Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ': Luke, Aesop, and Reading Scripture," 369-379 (abstract
  • Kai Akagi, "The Light from Galilee: The Narrative Function of Isaiah 8:23-9:6 in John 8:12," 380-393 (abstract)
  •  Brent Nongbri, "The Construction of P.Bodmer VIII and the Bodmer 'Composite' or 'Miscellaneous' Codex," 394-410 (abstractΔεν υπάρχουν σχόλια: