Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 66:2 (2016)
  • Asaf Gayer, Daniel Stökl Ben Ezra and Jonathan Ben-Dov, "A New Join of Two Fragments of 4QcryptA Serekh haEdah and Its Implications," 139 - 154 (abstract)
  • Alexandria Frisch and Lawrence H. Schiffman, "The Body in Qumran Literature: Flesh and Spirit, Purity and Impurity in the Dead Sea Scrolls," 155-182 (abstract)
  • Davis Hankins, "4QInstruction’s Mystery and Mastery of Wisdom," 183-205 (abstract)
  • Christian Stadel, "Stray Remarks on the Tobit Fragments," 206-220 (abstract)
  • Alexey (Eliyahu) Yuditsky and Chanan Ariel, " ואל תמחולהי ביד שחפא:  ‪4Q541, Frag. 24 Again," 221-232 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: