Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 113:2 (2016)

Knut Backhaus, "Reformation als Gewissensstachel. Das Schriftprinzip im Spiegel katholischer Exegesegeschichte," 123-155 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: