Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

O Larry Hurtado για το βιβλίο της Αποκάλυψης / Larry Hurtado on the book of Revelation

Διαβάστε στο ιστολόγιο του Larry Hurtado το εκτενές του σχόλιο για το βιβλίο της Αποκάλυψης και τη σχέση του με το φιλολογικό είδος της αποκαλυπτικής:  

Δεν υπάρχουν σχόλια: