Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 78:2 (2016)

  • Philip Y. Yoo, "Hagar the Egyptian: Wife, Handmaid, and Concubine," 215-235
  • Marvin A. Sweeney, "The Jacob Narratives: An Ephraimitic Text?," 236-255
  • Mark S. Smith, "'Midrash' in the Book of Judges: The Cases of Judges 3:31 and 6:7-10," 256-271
  • Michael R. Whitenton, "Feeling the Silence: A Moment-by-Moment Account of Emotions at the End of Mark (16:1-8)," 272-289
  • Michael Morris, "Deuteronomy in the Matthean and Lucan Temptation in Light of Early Jewish Antidemonic Tradition," 290-301
  • Joshua A. Noble, "'Rich toward God': Making Sense of Luke 12:21," 302-320
  • Chris Keith, "The Competitive Textualization of the Jesus Tradition in John 20:30-31 and 21 :24-25," 321-337

Δεν υπάρχουν σχόλια: