Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 70:2 (2016)

  • Kevin J. Kalish, "The Apple among the Trees: To Abraham (PBodmer 30) and the Apple at the Sacrifice of Isaac," 134-154 (abstract)
  • Benjamin Garstad, "Nebuchadnezzar’s Siege of Tyre in Jerome’s Commentary on Ezekiel," 175-192 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: