Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChJ / A new article in the current issue of JGRChJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 11 (2015)

David J. Fuller, "From Prophet to Waiter: Habakkuk's Cameo Appearance in the Apocryphal Additions to Daniel,"  35-50

Δεν υπάρχουν σχόλια: