Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 69:4 (2015)

  • Kristine J. Ruffatto, "Moses Typology for Peter in the Epistula Petri and the Contestatio," 345-367 (abstract)
  • Jitse H.F. Dijkstra / Jacques van der Vliet, "The Earliest Manuscript of the Coptic Life of Aaron (British Library, Or. 7558 [89] [93] [150])," 368-392 (abstract)
  • Matthew Twigg, "The Mountain of Jericho in the Nag Hammadi Apocalypse of Paul: A Suggestion," 422-442 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: