Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervonde Teologiese Studies 71:1 (2015)

Jurie le Roux, "Reliving the past"

Δεν υπάρχουν σχόλια: