Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα συνέδριο για τον Έρασμο και την Βίβλο / A conference on Erasmus and the Bible

(Πηγή: Evangelical Textual Criticism)

Ad Fontes, Ad Futura: Erasmus’ Bible and the Impact of Scripture
February 25-27, 2016 
Houston Baptist University

In celebration of upcoming 500th anniversary of Erasmus’ Greek text and the Reformation, the Department of Theologyat HBU, in conjunction with the Dunham Bible Museum, is pleased to host the conference Ad Fontes, Ad Futura: Erasmus’ Bible and the Impact of Scripture. The conference will consider the textual and historical issues surrounding the development of the Bible, the Bible’s impact on human society across the centuries, and the future of Biblical translation and interpretation in the future. Our keynote speakers include Craig Evans (Houston Baptist University), Timothy George (Beeson Divinity School, Samford University), Herman Selderhuis (Theological University Apeldoorn) and Daniel Wallace (Dallas Theological Seminary). The plenary talks are free and open to the public.

We also invite proposals for short papers from scholars and graduate students from a wide array of disciplines and topics, including:
The historical context, and textual tradition, of the Biblical canon;
The history of the Greek text of the Bible;
The social and/or cultural impact of the Bible in any historical period or location;
The Bible and the history of the book;
Modern Bible translations and translation practice;
Textual and cultural issues concerning the Bible in the Digital Age.
Anyone who is interested should submit a 300 word abstract on any relevant topic. Papers should be 20 minutes long, and decisions will be announced before January 8, 2016. Send proposals to Jason Maston at jmaston@hbu.edu. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: