Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

O Leonard Woolley και η Ουρ / Leonard Woolley and Ur

Το αρχαιολογικό έργο του Sir Leonard Woolley στην αρχαία Ουρ κι η ανακάλυψη του μεγάλου ζιγκουράτ της πόλης αποτελεί το θέμα του σύντομου άρθρου της Harriet Crawford στη σελίδα The Bible and Interpretation

Δεν υπάρχουν σχόλια: