Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Μερικά άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Some articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 48:1 (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: