Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Η μετάφραση του όρου Ιουδαίος / The translation of the term "Ioudaios"

Στην ηλεκτρονική έκδοση των Marginalia δημοσιεύεται ένα ενδιαφέρον κείμενο της Adele Rheinhartz για τον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθεί στις σύγχρονες μεταφράσεις ο όρος "Ιουδαίος":

Δεν υπάρχουν σχόλια: