Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του JRC / An article of biblical interest in the current issue of JRC

Journal of Religion and Culture 24 (2013)

Calogero A. Miceli, "'Pay to Caesar the Things of Caesar, and to God the Things of God': A Narrative Reading of the Denarius in the Gospel of Mark (12:13-17)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: