Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Oriental Institute Publications

Σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες πολλές μονογραφίες και άλλες μελέτες των εκδόσεων του Oriental Publications, του Πανεπιστημίου του Chicago:

Eliot Braun, Early Megiddo on the East Slope (the “Megiddo Stages”): A Report on the Early Occupation of the East Slope of Megiddo (Results of the Oriental Institute’s Excavations, 1925-1933). OIP 139, 2013

Για τον πλήρη κατάλογο δέστε την ανακοίνωση στο ιστολόγιο AWOL:
http://ancientworldonline.blogspot.gr/2010/10/oriental-institute-open-access.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: