Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του Bulletin of Biblical Research 23:4 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Paul D. Wegner, "Current trends in Old Testament textual criticism", 461-480
  • Jerry Hwang, "The Missio Dei as an integrative motif in the Book of Jeremiah", 481-508
  • John K. Goodrich, "From slaves of sin to slaves of God : reconsidering the origin of Paul's slavery metaphor in Romans 6", 509-530
  • Joel White, "Meals in pagan temples and apostolic finances : how effective is Paul's argument in 1 Corinthians 9:1-23 in the context of 1 Corinthians 8-10?", 531-546
  • Alexander E. Stewart, "Authority and motivation in the apocalypse of John", 547-563

Δεν υπάρχουν σχόλια: