Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ένα νέο βιβλίο για τους Ψαλμούς / A new book on the Psalms

Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Eberhard Bons για την είδηση της παρακάτω νέας έκδοσης σχετικά με τους Ψαλμούς: 

Eberhard Bons / Angelo Passaro (eds.), Dai Salmi al Salterio. Orientamenti per letture nuove (coll. “Scripturae”, vol. 4),Trapani: Il Pozzo di Giacobbe, 2014, 256 pp. 
ISBN: 978-88-6124-044-5
20 ευρώ

Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου στον τόμο φιλοξενούνται μελέτες που πραγματεύονται διάφορες πτυχές του ζητήματος της εξήγησης των Ψαλμών: αξιολόγηση της προηγούμενης έρευνας και των προηγούμενων μεθοδολογικών πλαισίων μέσα στα οποία διαβάστηκαν οι Ψαλμοί και προτάσεις νέων αναγνώσεων και προσεγγίσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών είχε δημοσιευθεί το 2003 σε ένα θεματικό τόμο του Revue des Sciences religieuses με τον τίτλο Le Psautier et les Psaumes - Approches récentes. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: