Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

O τάφος του Πέτρου / Peter's grave

Ένα εξαιρετικά κριτικό κείμενο του Antonio Lombatti σχετικά με την παράδοση για την ταφή του Πέτρου στη Ρώμη δημοσιεύεται στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: 

Antonio Lombatti, "Restless Bones. Where was Peter buried?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: