Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του TC

Στο τρέχον τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Textual Criticism 18 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Και μια σειρά από ενδιαφέρουσες βιβλιοκρισίες:
Hermann Harrauer, Handbuch der griechischen Paläographie (Thomas J. Kraus, reviewer)
AnneMarie Luijendijk, Greetings in the Lord: Early Christians and the Oxyrhynchus Papyri (Lincoln H. Blumell, reviewer)
D. C. Parker, Manuscripts, Texts, Theology: Collected Papers 1977-2007 (Peter J. Williams, reviewer)
K. Wachtel and M. W. Holmes (eds.), The Textual History of the Greek New Testament: Changing Views in Contemporary Research (Scott Charlesworth, reviewer)

Δεν υπάρχουν σχόλια: