Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχος του Hervomde teologiese studies 69:1 (2013) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Ernest van Eck, "Mission, identity and ethics in Mark: Jesus, the patron for outsiders"

Δεν υπάρχουν σχόλια: