Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Διακρίνοντας τις διάφορες ομάδες κειμένου / Discerning the different textual groups

Ο Timothy J. Finney δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα άρθρο του σχετικά με τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εντοπισθούν οι διαφορετικές ομάδες κειμένου στη χειρόγραφη παράδοση. Ως παράδειγμα χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Μάρκου:

Timothy J. Finney, "How to Discover Textual Groups"

Δεν υπάρχουν σχόλια: