Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Χώρος και μνήμη / Space and memory

Τη σχέση χώρου και μνήμης και μάλιστα μέσα από παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη εξετάζει ο Victor H. Matthews (Missouri State University) σε ένα σύντομο άρθρο στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation:

Victor H. Matthews "Space and Memory"

Δεν υπάρχουν σχόλια: