Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του EC / In the current issue of EC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 4:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Loren T. Stuckenbruck, "The book of Enoch : its reception in second temple Jewish and in Christian tradition", 7-40
  • Albert L. Hogeterp, "Immaterial wealth in Luke between wisdom and apocalypticism : Luke's Jesus tradition in light of 4QInstruction", 41-63
  • Benjamin E. Reynolds, "Apocalypticism in the Gospel of John's written revelation of heavenly things", 64-95
  • Robert Mucha - Stephan J. Witetschek, "Das Buch ohne Sigel : zur zeitgeschichtlichen Referentialität der Johannesapokalypse", 96-125
  • Hans G. Bethge, "Ein neu bekannt gewordener Papyrus-Codex mit Texten aus Paulus-Briefen : ein Werkstattbericht", 129-138

Δεν υπάρχουν σχόλια: