Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ένα νέο άρθρο στο JGRChrJ / A new article on JGRChrJ

Ένα νέο άρθρο έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011-2012):


Kevin Daugherty, "Naked Bodies and Heavenly Clothing: ΓΥΜΝΟΣ in 2 Corinthians 5.3"

Δεν υπάρχουν σχόλια: