Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Γραφήματα και κοινωνικά δίκτυα / Graffiti and social networks

Στην ιστοσελίδα Live Science έχει αναρτηθεί ένα νέο κι ενδιαφέρον άρθρο για τα κοινωνικά δίκτυα στην πόλη της Πομπηίας:

"Pompeii 'Wall Posts' Reveal Ancient Social Networks"

Δεν υπάρχουν σχόλια: