Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

O ιστορικός Ιησούς: hassid ή ζηλωτής / The historical Jesus: hassid or zealot?

Το πρόβλημα της τοποθέτησης του ιστορικού Ιησού μέσα στο ιδεολογικό κλίμα της εποχής του συζητά ο Ken Hanson (University of Central Florida) στο σύντομο άρθρο του στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation. Ο συγγραφέας εξετάζει τις δύο κυρίαρχες σήμερα στην έρευνα απόψεις, ότι δηλ. ο Ιησούς και το κήρυγμά του παρουσιάζει συγγένεια είτε με το χασιδικό/φαρισαϊκό Ιουδαϊσμό είτε με το κίνημα των Ζηλωτών. Ο Ηanson καταλήγει στο πρώτο λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη σχέση των hassidim με τους Ζηλωτές στην εποχή του Ιησού. 
Για να διαβάσετε το άρθρο, πατήστε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: