Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ψηφιακά βιβλιοθήκη των χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας / DSS digital library

Ένδεκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσής τους και 65 χρόνια μετά την ανακάλυψή τους τα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας υπάρχουν πλέον σε ψηφιοποιημένη μορφή και σε ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στο Διαδίκτυο.Για την επίτευξη αυτού του δύσκολου έργου συνεργάστηκαν το Leon Levy Foundation, το Arcadia Fund, η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ και το Google.

Δεν υπάρχουν σχόλια: