Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιεύσεις του Oriental Institute / Oriental Institute publications

Το Oriental Institute έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του 16 παλαιότερες δημοσιεύσεις του (μεταξύ των οποίων και τις ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου της δεκαετίας του 1980): 

The Oriental Institute Annual Reports 1980-1989
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/ar/81-90/
 
AS 20. Sumerological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen. Edited by
S. J. Lieberman. 1976
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/as/as20.html
 
AS 23. Kanissuwar: A Tribute to Hans G. Guterbock. Edited by Harry
Hoffner and Gary Beckmen. 1986
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/as/as23.html
 
AS 25. The Hittite State Cult of theTutelary Deities. G. McMahon. 1991
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/as/as25.html
 
AS 26. Perspectives on Hittite Civilization. Edited by Harry Hoffner. 1997
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/as/as26.html
 
MSKH 1. A Catalogue of Cuneiform Sources Pertaining to Specific
Monarchs of the Kassite Dynasty. J. A. Brinkman. 1977
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/mskh/mskh1.html
 
OIC 24. The American Expedition to Idalion, Cyprus. Edited by L. E.
Stager and A. M Walker. 1989
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oic/oic24.html
 
OIC 25. Figurines and Other Clay Objects from Sarab and Cayonu. V. B.
Morales. 1990
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oic/oic25.html
 
OIP 108. The Holmes Expedition to Luristan. E. F. Schmidt, M. van
Loon, and H. Curvers. Two volumes, Text and Plates. 1989
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oip/oip108.html
 
OIP 109. Town and Country in Southeastern Anatolia, Volume 1. T. J.
Wilkinson. 1990
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oip/oip109.html
 
OIP 110. Town and Country in Southeastern Anatolia, Volume 2. Two
volumes, Text and Plates. G. Algaze et al. 1990
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oip/oip110.html
 
SAOC 43. A Neolithic Village at Tell e-Kowm in the Syrian Desert. R.
Dornemann. 1986
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/saoc/saoc43.html
 
SAOC 49. A Critical Study of the Temple Scroll from Qumran. Michael Wise. 1990
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/saoc/saoc49.html
 
SAOC 50. Subsistence, Trade, and Social Change in Early Bronze Age
Palestine. D. L. Esse. 1991
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/saoc/saoc50.html
 
MISC. Aqaba: Port of Palestine on the China Sea. D. Whitcomb. 1988
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/misc/aqaba.html
 
MISC. Letters from Turkey. G. Maynard. 1994
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/misc/letters.html
 
MISC. Ayla: Art and Industry in the Islamic Port of Aqaba. D. Whitcomb. 1994
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/misc/ayla.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: