Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του BTB / In the current issue of BTB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Theology Bulletin 42:4 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Joel Edmund Anderson, "Jonah in Mark and Matthew: Creation, Covenant, Christ, and the Kingdom of God", 172-186
Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας αναλύει το πώς η μορφή του Ιωνά εντάσσεται μέσα στα συνοπτικά και ειδικότερα στον Μκ και στον Μτ. Επιπλέον ο συγγραφέας εξετάζει τη γνωστή περικοπή για το "σημείο του Ιωνά" στον Μτ και στον Λκ καθώς επίσης και τις έμμεσες αναφές στον Ιωνά στο θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας και υποστηρίζει ότι υπάρχει μία χρήση του Ιωνά στον Μκ και στον Μτ που διατρέχει όλο το ευαγγέλιο από την αντιπαράθεση για τον Βεελζεβούλ στα Μτ 3, 20-35 / Μτ 12, 22-32 μέχρι την Μεταμόρφωση στα Μκ 9, 2-32 / Μτ 17, 1-23. Αυτό το μεγαλύτερο θέμα του Ιωνά μέσα στον Μκ και στον Μτ  τονίζει όχι μόνο τη σαφή σχέση της παραμονής του Ιωνάς τρεις μέρες στο κήτος με την τριήμερο ταφή του Ιησού αλά συνδέεται και με τα γενικότερα ζητήματα της ταυτότητας του Ιησού, της φύσης της Βασιλείας και της αποστολής στον εθνικό κόσμο. 

Peter Admirand, "Millstones, Stumbling Blocks, and Dog Scraps: Children in the Gospels", 187-195
Ο συγγραφέας εξετάζει τις διαφορετικές και αντίθετες κάποιες φορές μεταξύ τους περιπτώσεις που τα παιδιά αναφέρονται στα ευαγγέλια και το πώς η συχνά αμφίσημη ερμηνεία τους δημιουργεί ηθικά και θεολογικά ζητήματα σήμερα. Ο συγγραφέας συζητά τη σημασία του να είναι κανείς παιδί σύμφωνα με τα ευαγγέλια κι εξετάζει κατά πόσο η εικόνα του παιδιού ως πρότυπου για τον Χριστιανό μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τους χριστιανούς σήμερα. Ενώ το μήνυμα της ταπείνωσης και της διακονίας των άλλων βρίσκονται πίσω από το ρηξικέλευθο κήρυγμα του Ιησού, η περικοπή για τα παιδιά είναι προβληματική σήμερα, όταν τη διαβάζει κανείς υπό το φως της κακοποίησης των παιδιών και των παιδιών-στρατιωτών. Η απλότητα, το ευάλωτο και ανήμπορο του παιδού δεν είναι το καλύτερο ιδεώδες μέσα σε μία πραγματικότητα αδικίας και κακοποίησης.  

Zeba A. Crook, "Memory and the Historical Jesus", 196-203
Η θεωρία της μνήμης  εξακολουθεί να αξιοποιείται με διάφορους τρόπους στη μελέτη του Ιστορικού Ιησού και των παραδόσεων για τον Ιησού που περιέχονται στα ευαγγελια. Ο συγγραφέας συζητά τις πρόσφατες μελέτες κι εξετάζει το πώς αυτές υιοθετούν τα πρόσφατα πορίσματα της ψυχολογικής και νευρο-γνωσιακής ανάλυσης της μνήμης.  

John W. Daniels, Jr., "Gossip in the New Testament", 204-213
To κουτσομπολιό ήταν ένα ζωτικής σημασίας κοινωνικό φαινόμενο στο βιβλικό κόσμο κι ιδιαίτερα στην Κ.Δ. Ο συγγραφέας στην αρχή παρουσιάζει τη σημασία που είχαν τα συμπεράσματα της σύγχρονης έρευνας  αυτού του φαινομένου προφορικότητας στη μελέτη της Κ.Δ. Στη συνέχεια εξετάζει διάφορα κείμενα σχετικά με το κουτσομπολιό στα ευαγγέλια και στις παύλειες επιστολές και υπογραμμίζει το ρόλο της μαζί με άλλες κοινωνικές διαδικασίες στη διαμόρφωση ταυτότητας. Σκοπός του συγγραφέα είναι να καταδείξει πώς η ανάγνωση των κειμένων μέσα από αυτό το πρίσμα παρέχει νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον κοινωνικό κόσμο της Κ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: