Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Η πιθανή εξάρτηση του GJW από το ΕυαγΘωμά / Possible dependence of GJW on the GTh

Ο Andrew Bernhard στην ιστοσελίδα του gospel.net εξετάζει την εξάρτηση του νεοανακαλυφθέντος GJW από το Ευαγγέλιο του Θωμά καθώς και την πιθανότητα να είναι σύγχρονη πλαστογράφηση:

http://www.gospels.net/gjw/

Δεν υπάρχουν σχόλια: