Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Θάνατος και μεταθανάτιες προσδοκίες στη γραμματεία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής / Death and Afterlife in the Ancient Near East Literature

Leah Whitehead Craig, A Journey Into the Land of No Return: Death Attitudes and Perceptions of Death and Afterlife in Ancient Near Eastern Literature , Thesis Projects, Paper 106

(Πηγή: History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: