Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Δύο άρθρα για το γνωστικισμό στο τρέχον ZAC / Two articles on Gnosticism in the current issue of ZAC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für antikes Christentum 15:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τη μελέτη του Γνωστικισμού:
  • AnneMarie Luijendijk, "'Jesus says: 'There is nothing buried that will not be raised'.' : a late-antique shroud with Gospel of Thomas logion 5 in context", 389-410
  • Christoph Markschies, "Individuality in some Gnostic authors : with a few remarks on the interpretation of Ptolemaeus, Epistula ad Floram", 411-430

Δεν υπάρχουν σχόλια: